Diverse informationer

Farvekoder til udvendigt: 

RAL koderne er følgende:

Blå: 5008
Rød: 3009
Grå: 7038
Hvid: 9010

Parkering på området:

Parkering af trailer, campingvogne, camp-let m.m er forbudt i længere tid. De må ikke opbevares på fællesområder.

Der må ikke parkeres på vendepladserne. Disse skal holdes fri til hver en tid.

Udlån af borde og bænke:

Foreningen har ganske få borde og bænke til rådighed. Disse kan lånes gratis, men er på eget ansvar og skal afleveres i samme stand. Ved evt fejl og mangler, så skal det informeres inden ibrugtagning.

Nøgle til skur kan lånes i bestyrelsen.

Kloak og stikledninger på fællesområder:

Der kan tegnes en stikledningsforsikring igennem sin egen husforsikring og dette anbefaler bestyrelsen på det kraftigste at man gør.

Det er et tilvalg for normalt ganske få hundrede kroner, men dækker dermed også kloakrrør og stikledninger på fælles areal (fra eget hus ud til hovedledningen, selvom denne er på fællesareal).

Det kan langt bedre betale sig, at hver enkelt husstand har det på egen forsikring fremfor grundejerforeningen har en kloak forsikring, da prisen per husstand så vil være langt højere end tillæg til egen husforsikring.

Foreningen vil ikke dække evt skader på stikledning/rør fra hovedledning til huset, selvom de ligger i fællesarealer, da det skal tegnes i husstanden fremadrettet.

Nedløbsrør på hus og skur:

Det er en den enkeltes husstand eget ansvar at vedligeholde og rengøre tagrender og nedløbsrør på egen ejendom.